In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Startside
Projekt
Kooperation
Presse
Links
 
 
Aktuelles

PDFUdskriv

ARBEJDSPAKKE 1: Fælles undersøgelse af tilpasningsstrategier inden for vandforvaltningen

I Slesvig-Holsten eksisterer der allerede vandforvaltningsmæssige rammeplaner, der belyser klimaændringerne henholdsvis konsekvenserne heraf. Ligeledes regulerer EU forhold omkring klimaændringerne i forbindelse med vandforvaltning. Et dokument, der umiddelbart kan anvendes redskabsorienteret i lokal og regionalpolitikken og for aktørerne på stedet, eksisterer dog ikke for tiden.

I Danmark findes der ud over EU direktiverne på nationalt niveau generelle ledetråde: „Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark, Regeringen, Marts 2008“.  Almene tiltag i forhold til tilpasninger til klimaændringerne findes således, men ikke som værktøjskasse eller vejledning på regionalt eller lokalt niveau. Nærværende arbejdspakke kan tjene som retningsvisende ramme eller ledetråd for de lokale eller regionale aktører.

NF_Graphik-Vorgehen_IU_low

I en analyse vil der på tværs af grænsen ske en undersøgelse af nødvendige tilpasningsstrategier på lokalt niveau inden for området vandforvaltning. Heri vil både kendte og allerede anvendte tilpasningsstrategier blive belyst og undersøgelsen vil muliggøre erfaringsudveksling og læring. Målet med arbejdspakken er at højne en grundlæggende forståelse hos offentligheden samt at skabe en erfaringsudveksling imellem regionerne.

I starten gennemføres en workshop for fagfolk på området for indledningsvist at kunne udveksle hidtidige erfaringer og resultater. Der indbydes blandt andet repræsentanter fra allerede gennemførte INTERREG IIB projekter (f.eks. OderRegio, ELLA osv.), forskningsinstitutioner (f.eks Århus Universitet, Fachhochschule Lübeck, Dansk Meteorologisk Institut), Projektet ”KlimaWandel Unterwesser” den tyske støtteordning ”klimazwei” hos Land Schleswig-Holstein (LKN, LLUR) og DHI. Formålet med arrangementet er at udveksle ideer og erfaringer, der kan underbygge og supplere eksisterende dokumentationer.

En delopgave i den efterfølgende undersøgelse er også at få oparbejdet og samlet det retlige grundlag og retningslinjer (nationale og EU: Oversvømmelsesdirektiv og vandrammedirektiv ) Blandt andet kan nævnes en vurdering af den for Slesvig-Holsten gældende rammeplan for vandforvaltningen i Nordfrislands Kreds, også set i sammenligning med de danske retningslinjer. Undersøgelsen skal desuden bidrage til at øge indsigten i og forståelsen for de forskellige myndighedsstrukturer og fremgangsmåder, der anvendes på begge sider af grænsen.

Det er planen at undersøgelsens resultater skal diskuteres kommunalpolitisk på en workshop og præsenteres på en afsluttende grænseoverskridende afslutningskonference for såvel fagfolk (digelag, kommunalpolitikere, osv.) som for den interesserede befolkning.

Afslutningsvis bliver resultaterne samlet i en rapport til lokal - og regionalpolitikere og formidlet til offentligheder i brochurer. Arbejdspakkens produkt er således en forståelig og sammenfattende ”værktøjskasse”, der er anvendelig for de berørte parter og aktører på stedet.

Bearbejdningen af denne arbejdspakke blev tildelt INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner fra Darmstadt. Ingeniørbureauet har vist sig at være egnet, fordi det kan støtte sit arbejde på omfattende referenceprojekter, både fra områderne præventiv sikring mod oversvømmelser og tilpasning til klimaforandringen såvel som fra INTERREG og et medvirken af offentligheden og fagmyndigheder.