In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Startside
Projekt
Kooperation
Presse
Links
 
 
Aktuelles

PDFUdskriv

ARBEJDSPAKKE 3: Realisering af klimatilpasningstiltag i mindre målestok, eksempelprojekt digetilbagetrækning i Sønderå

Tilpasningsstrategierne, der klarlægges i AP 1 og beregningsresultaterne fra den hydrauliske model i AP 2 og de derudfra belyste tiltag kan demonstreres i et konkret eksempel-projekt i form af digetilbagetrækninger  De to partnere vil gennemføre tilbagetrækning af to ådigestrækninger ved Grænsevandløbet Sønderå for at skabe yderligt reservoir til gavn for både for sikkerhed mod oversvømmelse og forbedring af de naturmæssige forhold ved det fælles vandløb.

SüderauQuelle:DHSV

For at understøtte projektets demonstrationsværdi benyttes to fremgangsmåder for digetilbagetrækninger:

  • Deich- und Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel vil omlægge et eksisterende dige til en lavere højde og derved udvide et eksisterende styret reservoir i Haasberg Sø for målrettet at øge reservoirkapaciteten.
  • Tønder kommune vil derimod forlægge et dige væk fra åen – så at sige udvide ”ådalen”. Således får åen mere plads, fyldes langsommere og får forbedrer kapaciteten til forebyggelse af højvand.
     

De periodiske oversvømmelser forventes desuden at have positiv effekt i forhold til biologisk mangfoldighed og levesteder for dyr og planter opretholdes.